Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitusele saab tulla kohe, kui on käes esmased juhiload. Kursuse käigus viiakse läbi riskivältimise õpe libedasõidurajal ja teooriaõpe ning hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist liikluses.

Lõppastme koolitus viiakse läbi alljärgnevas mahus:

  • teooriaõpe –  keskkonda säästva,ohutu ja teisi liiklejaid arvestava mõtteviisi kujundamine  ja käitumine libedates teeoludes -3 tundi .
  • keskonda säästva,riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine  ,riskivältimise harjutuste praktikum  – 3 tundi.

 

Praktiliste harjutuste käigus osaleb kinnitatud turvavööga õpilane kokkupõrkesimulaatoril ning ümberpööratavas autos. Õnnetused juhtuvad tihti suurtel kiirustel. Kokkupõrkel suurel kiirusel on inimese kehamass kümneid, isegi sadu kordi suurem kui tema tegelik kehakaal. Õpilased saavad oma tegeliku kehakaalu suurtel kiirustel toimunud kokkupõrke hetkel teada spetsiaalse kaalu peal.

Need hindamatud kogemused aitavad paremini mõista turvavöö kasutamise olulisust ja kasu.

 

 

Libedarajal viiakse läbi näitlikustavad katsed pidurdusteekonna ja kiiruse omavahelise seose paremaks mõistmiseks ning näidatakse ette kõik harjutused, mida õpilane ise autos olles läbi teeb nii passiivse kaasreisija rollis kui ka autojuhi rollis. Õnnetuste ennetamisel on ka kaasreisijal väga suur roll olles tihti nõuandja, suunaja, vaoshoidja või hoopis ässitaja.

Enamus harjutusi libedarajal on ekstreemse iseloomuga imiteerides liikluses tihti ettetulevaid äkkolukordi.

 

Pärast lõppastme koolitust tehakse OÜ Klimberg autokoolis vastav kanne koolitunnistusele lõppastme koolituse läbimise kohta. Selle alusel vahetatakse esmane juhiluba Liiklusregistri büroos ilma eksamiteta juhiloa vastu. Liiklusregistri büroosse  juhilube vahetama minna saab siis kui esmaste juhilubade väljaandmisest on möödunud vähemalt 23 kuud (kui juhtimisõigust pole sellel ajavahemikul peatatud).


Kursusele registreerimine

Vaata Info ja registreerimine